Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Các bí quyết hàng đầu trong huấn luyện dịch vụ khách hàng | Đắc Nhân Tâm

Các Bí Quyết Hàng Đầu Trong Huấn Luyện Dịch Vụ Khách Hàng


Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, các công ty rất dễ dàng tìm thấy vô số cách để nâng cao năng suất, đẩy mạnh doanh số, và đạt đến hiệu suất tối đa. Đây chắc chắn là những yếu tố quan trọng trong bất kỳ ngành kinh doanh nào và các công ty cần chú ý để dẫn đầu trong cuộc chơi và duy trì danh tiếng. Tuy nhiên, đôi khi các công ty không tập trung vào dịch vụ khách hàng mà dịch vụ khách lại chính là xương sống của bất kỳ ngành kinh doanh nào làm việc với con người, cũng có nghĩa là tất cả các ngành kinh doanh. Cải thiện dịch vụ khách hàng thường là chiếc đũa thần giúp củng cố nền tảng của mọi thứ hoặc đem lại lợi ích cho một doanh nghiệp thành công.

Đó là lý do tại sao cần quay lại các yếu tố cơ bản và tập trung lại vào khách hàng. Huấn luyện dịch vụ khách hàng là một cách tuyệt vời để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ hoặc khởi lập một đội ngũ mới, nó giúp ta đặt một chân vào lãnh địa của sự thành công và thái độ tích cực. Dù có rất nhiều mẹo và bí quyết trong dịch vụ khách hàng nhưng vẫn có một số nguyên tắc chung có thể giúp mọi thứ đi đúng hướng để chất lượng và hiệu suất tự nhiên đến với mọi người trong lực lượng bán hàng.

Hướng dẫn mọi người cách lắng nghe khách hàng là nguyên tắc đầu tiên và có lẽ là thiết yếu nhất. Phạm vi ứng dụng của nó xuyên suốt mọi cấp độ của các hoạt động kinh doanh vì các số liệu chỉ ra rằng các công ty có cơ cấu tổ chức xem việc lắng nghe lẫn nhau là một ưu tiên hàng đầu là những công ty thành công. Xét theo khía cạnh đó, dịch vụ khách hàng là một sản phẩm hỗ trợ cần thiết để vận hành mọi thứ trong các hoạt động hàng ngày.

Mức độ hiệu quả mà công ty được huấn luyện trân trọng khách hàng cũng tương tự như vậy. Khi công ty trân trọng nhân viên của mình thì nhân viên cũng sẽ đem thái độ này đến khách hàng mà họ làm việc. Đây thật sự là điều cốt lõi của nguyên tắc thứ 2 này – đối đãi mọi người theo cách mà bạn muốn được đối đãi. Điều này tạo ra một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và giúp tăng cường sự cần có trong việc thiết lập mối quan hệ ban đầu.

Mối quan hệ ban đầu tốt là mối quan hệ giúp mọi việc tiến triển nhịp nhàng trong bất cứ tình huống tương tác xã hội nào và đây là điều khiến nó trở thành nguyên tắc thứ ba và có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất. Trong mọi tình huống, hãy đối đãi với khách hàng như đây không phải là công việc bán hàng mà là công việc xây dựng nền tảng cho mối quan hệ lâu dài. Đây quả là điều tuyệt vời khi thấy các kết quả tích cực được tạo ra từ đó như thế nào và nó thường rất đúng vì khách hàng sẽ sẽ quay trở lại khi đây là mối quan hệ vững chắc mà họ tin tưởng.

Theo nhiều cách, những gợi ý này là những nguyên tắc chung dựa trên một số nguyên tắc vàng rất cơ bản. Những ai được đối đãi tốt hầu như sẽ tự động đối đãi tốt với người khác và điều này có thể đi xuyên suốt qua mọi cấp độ của dịch vụ, tạo ra cái nhìn tổng quan tích cực giúp đem lại lợi ích thật sự trong cuộc sống của công ty.

Dale Carnegie Vietnam

 

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

2 Responses to “Các Bí Quyết Hàng Đầu Trong Huấn Luyện Dịch Vụ Khách Hàng”

  1. Healing’s Dragon

    to find troubles to improve my web site!I suppose its ok for making use of a handful of within your principles!!

  2. reason for finding a good blog title

    is that readers who are using specific keywords for research will be better able to find your blog. keywords in your title help search engines identify what your blog is about. using good keywords will eventually help your blog get higher

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create