Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Các Bài Tập Xây Dựng Đội Nhóm Hiệu Quả | Đắc Nhân Tâm

Các Bài Tập Xây Dựng Đội Nhóm Hiệu Quả

Một người có thể làm được rất nhiều việc. Người đó có thể hoàn tất các dự án, thuyết trình, giải quyết vấn đề và làm bất kỳ công việc nào khác. Tuy nhiên, một tập thể có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Họ có thể làm những công việc tương tự với thời gian ít hơn và họ có thể đưa thêm những nhận định cho quá trình giải quyết vấn đề. Bởi tính hiệu quả của đội ngũ nên không phải làm việc vào ban đêm. Thông thường, chương trình xây dựng đội ngũ đòi hỏi phải có thời gian.

Một trong những phẩm chất quan trọng nhất để làm việc nhóm hiệu quả là giao tiếp. Giao tiếp là công việc chúng ta làm hàng ngày – từ việc tán ngẫu cho đến cập nhật báo cáo và thời hạn. Khi giao tiếp không rõ ràng và kỳ vọng không được trình bày thích đáng thì vấn đề sẽ phát sinh. Các dự án không được hoàn thành như mong đợi và vấn đề to ra giữa các thành viên trong tập thể. Chương trình xây dựng đội ngũ hiệu quả sẽ dạy cho tập thể những kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Khi làm việc trong tập thể, bạn thường dành nhiều thời gian để làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, việc này cũng cần có thời gian. Điều quan trọng ở đây là bạn cần tìm hiểu tính cách cũng như điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Nhiều chương trình xây dựng đội nhóm sẽ yêu cầu mỗi thành viên làm bài kiểm tra để đánh giá những điểm này.

Khi mọi người biết cách làm việc và sở trường của nhau thì họ có thể tận dụng thông tin đó để không chỉ hoàn thành công việc mà còn hoàn thành thật tốt. Điều quan trọng ở đây là mỗi thành viên đều cảm thấy họ là một phần quan trọng của tập thể. Với khả năng hợp tác hiệu quả, tập thể sẽ làm được nhiều hơn thay vì mất thời gian do sự rời rạc. Phần quan trọng nhất của một tập thể chính là một thể thống nhất chứ không phải một nhóm cá nhân rời rạc. Không nên giao nhiệm vụ cho một hoặc hai người. Khi mọi người cùng nhau làm việc công việc sẽ được hoàn thành nhanh hơn và sự thắt chặt trong tập thể sẽ tăng lên.

Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create