Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Nhìn nhận năng lực của nhân viên | Đắc Nhân Tâm

Bốn Cách Nhìn Nhận Nỗ Lực Của Nhân Viên

Tác giả: Michael Crom

Phó chủ tịch điều hành, Tổ chức Dale Carnegie ®

Câu hỏi:  Chào chuyên gia huấn luyện Carnegie, Gần đây tôi được đề bạt lên vị trí quản lý trong bộ phận. Dưới góc độ nhân viên, tôi cảm thấy được khích lệ khi người quản lý nhìn nhận công việc mà tôi đã hoàn thành. Tôi hi vọng là tôi sẽ có thể làm được như vậy với nhân viên của mình nhằm nâng cao tinh thần làm việc. Các chuyên gia có gợi ý nào giúp tôi có sự nhìn nhận thích đáng đối với những nhân viên mà tôi đang giám sát không?

Trả lời: Chia sẻ sự vinh quang là một yếu tố tạo động lực mạnh mẽ giúp cũng cố và đem lại những kết quả quan trọng sau cùng cho tổ chức của bạn.

Khi chúng ta nhìn nhận nỗ lực của người khác một cách hiệu quả, chúng ta sẽ củng cố được những hành động và hành vi được trông đợi nhất. Chia sẻ vinh quang là công việc đơn giản nhưng lại có tác dụng tức thời và mạnh mẽ. Bên dưới là một số cách đơn giản để bạn nhìn nhận những người hoàn thành tốt công việc trong nhóm.

Tìm kiếm điểm tốt nhất ở người khác. Con người ta thường nhìn thấy những điểm yếu hơn là điểm mạnh ở người khác. Khi chúng ta cố gắng thành thật nhìn nhận những điểm tốt nhất ở người khác, chúng ta sẽ dần hiểu được họ theo một cách nhìn khác và biết trân trọng họ hơn.

Viết ra điều đó. Nói cho họ biết về điểm mạnh mà bạn nhìn thấy ở họ là một cách làm rất tích cực. Hay hơn thế, tại sao chúng ta lại không viết nó ra? Người được nhìn nhận không những đọc lại được mà họ còn có thể cho người khác thấy lời khen được viết ra đó.

Kể lại điều đó từ người khác. Nếu bạn nghe ai đó công nhận hay khen ngợi người khác thì hãy chuyển những lời đó lại cho người được khen. Việc chuyển lại lời khen rất dễ dàng. Bạn chỉ đơn giản nói là: “Tôi có nghe người ta khen bạn. Họ nói rằng…”

Xem họ hành động. Hãy có mặt để chứng kiến và tán dương khi những thành tựu đó diễn ra. “Chia sẻ vinh quang” có nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải chỉ là nói suông “làm như thế đó” mà không có sự gần gũi. Khi chúng ta thân thiện quan sát một cá nhân tiến bộ và đạt được thành tựu, họ sẽ biết sự nhìn nhận của chúng ta là chân thành và xác thực.

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Bốn Cách Nhìn Nhận Nỗ Lực Của Nhân Viên”

  1. to ignore this rule and put their

    careers in peril. a historical fiction writer must understand that the people who lived generations ago differed in their attitudes, outlook, and even customs and beliefs. the historical fiction writer must get all the technological details accurate in…

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create