Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện | Đắc Nhân Tâm

Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện

Huấn luyện là một quá trình học hỏi và đòi hỏi phải có nhiều nhóm kỹ năng hài hòa với nhau. Ngoài thử thách huấn luyện cho nhân viên, ta sẽ thấy thử thách nhiều hơn nữa khi huấn luyện cho các nhân viên cấp cao trong các chương trình phát triển năng lực hay các chủ đề về “kỹ năng mềm”. Những người lãnh đạo cấp cao có kỳ vọng rất lớn và họ phải tin rằng thời gian của họ được dùng hiệu quả trong các chương trình huấn luyện, điều này có nghĩa là bạn cần thiết lập uy tín ngay từ đầu. Để huấn luyện cấp độ này, bạn sẽ cần phải liên tục xử lý cấu trúc chương trình, có mặt kịp thời, hoan nghênh và đương đầu với những điều ngoài dự đoán cũng như tạo ra một môi trường mà trong đó các thành viên hiểu được những điều bạn đang khuyến khích họ học.

Lúc nào, bạn cũng cần phải nỗ lực hết mình và áp dụng từng lợi thế tiềm năng hiện có trước khi bước vào nơi mà bạn huấn luyện. Có 7 nguyên tắc huấn luyện trọng yếu cho sự thành công của bạn vì việc hiểu rõ các nguyên tắc này sẽ không chỉ tăng thêm sự thành công mà còn có tác động tích cực đến kinh nghiệm huấn luyện mà bạn có được cùng với các học viên.

Nguyên tắc cốt lõi đầu tiên là “hãy dũng cảm”. Đây là bước áp dụng việc “hoan nghênh và đương đầu với những điều ngoài dự đoán”, nó sẽ giúp bạn mở rộng vùng an toàn, năng lực và sự tự tin. Hãy chắc rằng các học viên cấp cao biết là bạn có sự kiểm soát hoàn toàn. Vùng an toàn cần phải luôn được mở rộng và những thôi thúc giao tiếp giữa người với người sẽ hỗ trợ cho điều này để cho quá trình học của cả bạn và học viên có thể bắt đầu. Hãy nâng mức độ vùng an toàn của bạn cao hơn nữa, thử các hoạt động mới và tìm hiểu những chủ đề mới, hoan nghênh những ý kiến bất đồng và thách thức, hiểu rõ những giới hạn của bạn, thừa nhận bạn không thể trả lời hết mọi vấn đề, đưa ra thử thách cho học viên và đưa họ ra khỏi vùng an bằng tất cả các phương tiện.

Nguyên tắc thứ hai: “hãy là một hình mẫu”. Trong vai trò là một chuyên viên huấn luyện của nhân viên và lãnh đạo cấp cao, trách nhiệm của bạn tăng gấp đôi vì bạn phải làm gương trong cả việc học và dẫn dắt. Trong vai trò là một người huấn luyện, bạn cần làm gương trong việc tham gia tích cực và cố gắng tiến bộ, với sự năng nỗ, sinh lực, hào hứng, tò mò và tôn trọng đối với những đóng góp và kiến thức của học viên, học viên của bạn sẽ đáp lại bằng sự tử tế. Phần thứ hai của việc xây dựng hình mẫu là nói đi đôi với làm. Đây là cách chắc chắn duy nhất để xây dựng uy tín với học viên.

Nguyên tắc thứ ba: “Có sự cân bằng giữa sự linh động và trách nhiệm”. Khả năng giải thích chính xác và hiểu rõ các nhu cầu của học viên là yếu tố quan trọng để trở thành chuyên gia huấn luyện xuất sắc. Tỏ ra cứng rắn chỉ làm học viên cảm thấy họ đang bị huấn luyện chứ không phải họ đang được học những kỹ năng mới. Tuy nhiên, bạn phải bám sát các mục tiêu huấn luyện đã đề ra và khung thời gian chung của chương trình, nếu không học viên sẽ cảm thấy bạn không có sự kiểm soát và tổ chức. Nguyên tắc thứ nhất sẽ giúp ích việc này.

(còn nữa)

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện”

  1. has become very popular. people blog for

    many reasons. i have found blogging to be enjoyable, i make new online friends, i learn new information, and i can vent if i need to and people listen and offer advice. however, there are some things you should and should

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create