Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện (tiếp theo) | Đắc Nhân Tâm

Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện (tiếp theo)

Nguyên tắc thứ tư: “biến thành cái của họ”. Đối với người trưởng thành, đặc biệt là các quản lý cấp cao, chúng ta cần thừa nhận kinh nghiệm cuộc sống cũng như trân trọng những đóng của họ cho chương trình huấn luyện. Hãy khảo sát học viên của bạn bằng những câu hỏi thích hợp để tìm ra nhiều nguồn tham khảo cho mọi người trong lớp. Tìm cách tận dụng các đóng góp của học viên thông qua tổ chức các nhóm nhỏ để chia sẻ, trao đổi hoặc tạo cơ hội thiết lập mạng lưới mối quan hệ thông qua các lần thảo luận về những vấn đề tại nơi làm việc.

Nguyên tắc thứ năm: “biến thành cái của bạn”. Tính xác thực là yếu tố thúc đẩy giúp bạn trở thành một chuyên gia huấn luyện xuất sắc. Sự liên hệ của bạn đến nội dung huấn luyện phải rút ra từ kinh nghiệm bản thân để tạo nên tính hiệu quả thật sự và tăng cường sự gắn kết của học viên với nội dung huấn luyện. Đừng kể quá nhiều các câu chuyện “kinh nghiệm” của bạn, mà thay vào đó là khuyến khích học viên chia sẻ.

Nguyên tắc sáu: “tập trung vào ứng dụng”. Sau buổi huấn luyện, học viên của bạn sẽ cần áp dụng những gì vừa học. Là một chuyên gia huấn luyện, bạn cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng học viên nắm bắt tất cả nội dung và chấp nối được các vấn đề có liên quan để họ có thể thực hành các kỹ năng mới trong công việc hàng ngày, đồng thời xem nó cải thiện hiệu quả làm việc của họ như thế nào. Bạn cần thiết kế khóa huấn luyện sao cho học viên có thể luyện tập, thử những kỹ năng và cách ứng xử mới trong thực tế. Nguyên tắc thứ nhất sẽ giúp ích việc này bởi vì tất cả học viên sẽ có những cách thực hành khác nhau. Hãy cởi mở trước sự đa dạng của nhu cầu học viên.

Nguyên tắc cuối cùng: “Liên hệ đến công việc”. Là chuyên gia huấn luyện, bạn cần phải nêu rõ cách huấn luyện của bạn có liên hệ như thế nào với các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, thử thách và vấn đề cụ thể trong công việc. Bạn nên liên hệ tất cả học viên trước khi khóa huấn luyện bắt đầu, hiểu rõ hơn lý do tại sao họ tham dự khóa huấn luyện ngay từ đầu sẽ giúp bạn có sự kết nối cần thiết để tạo uy tín và tính xác thực.

Huấn luyện không phải là công việc dễ dàng, sẽ có những lúc bạn tự hỏi tại sao mình chọn nghề huấn luyện, nhưng nếu bạn luôn thực hiện 7 nguyên tắc huấn luyện nêu trên, bạn sẽ thấy những thời điểm khó khăn đó dần ít đi và bạn sẽ ngày càng hoàn thiện khả năng truyền cảm hứng và phát triển kiến thức cho các nhân viên và lãnh đạo.

Dale Carnegie Vietnam

 


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

One Response to “Bảy Nguyên Tắc Huấn Luyện (tiếp theo)”

  1. Cool sites

    [...]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[...]…

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create